Ορχιδέες σε διάφορα χρώμα .

Φυτεμένες σε γυαλί, πήλινο ποτ ή καλάθι.